SFO er stengt .... 

Det er også x antall planleggingsdager i løpet av året.