Du har fått sms fra oss fordi du har fått en avtale om oppmøtetidspunkt. Hvis du har avtale om sykebesøk, er det ikke all informasjon her som er like relevant for deg.

Våre lokaler er i Tunbekkvegen 8 i Ottestad. Det er skiltet fra både E6, Stangevegen og Kjonerudvegen. Det er parkeringsplass på oversiden av legevakten, og denne er godt merket. 

Du vil få muntlig beskjed om hvilken inngang du skal bruke. Hovedregel:

Inngang A1: Hovedinngang.

Inngang B5: Inngang for luftveispoliklinikk på dagtid (hvis du er henvist av fastlege) eller hvis du har luftveissymptomer og har time på legevakt. Her venter du utenfor inngangen i din egen bil. Denne kommer du til fra Søster Borghilds veg. 

Før du kommer: 

Vi bruker et internasjonalt system som heter Manchester traige. Det betyr at sykepleier som svarer telefonen vurderer hvor mye det haster for deg å se en lege. I praksis betyr det at du kommer raskere til lege jo sykere du er, og du får derfor et oppmøtetidspunkt basert på hastegradsvurderingen. Skulle du bli sykere i ventetiden på legetimen, er det derfor svært viktig at du ringer opp igjen!    

På legevakten: 

Meld deg i ekspedisjonen når du kommer. Da vet vi at du er kommet. Hastegradsvurderingen medfører at du på venterommet kan oppleve at noen som har kommet etter deg slipper inn til legen før deg. Skulle du bli sykere mens du sitter på venterommet, er det svært viktig at du gir oss beskjed. Legen vil ofte bestille en blodprøve av deg. Analysen kan ta litt tid, og da må du gjerne vente på venterommet mens den analyseres.

Når prøven er klar, vil du bli hentet inn igjen av legen. Noen ganger setter legen i gang behandling og vil se an effekten noen timer. Da vil du vente på et av våre observasjonsrom.

All betaling håndteres av Convene. Det er ingen gebyr hvis man betaler med kort i betalingsautomaten som står på venterommet. Det samme gjelder hvis man velger å betale innen 24 timer via tilsendt lenke på sms.

Etter oppholdet på legevakten: 

Hvis du skulle bli dårligere etter legevurderingen, er det svært viktig at du tar ny kontakt med oss. En legeundersøkelse er alltid en øyeblikksvurdering, og uventede ting kan oppstå. 

Legevaktens rolle i helsetjenesten: 

Legevakt er kommunens helsetilbud til alle innbyggere som trenger akutt helsehjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig. Vi er altså ikke en del av sykehuset. Det er også grunnen til at du må betale for konsultasjonen, selv om du legges inn på sykehus. 

Legevakten bemannes av en stab på 20 faste sykepleiere og nærmere 80 fastleger som går i turnus. En del av vårt oppdrag er å sile ut hvilke pasienter som trenger akutt sykehusinnleggelse og hvilke som kan og bør vente. 


Med vennlig hilsen
Hedmarken legevakt.