Det er ingen fasit på hvordan vi skal forholde oss til døden. Men alle berøres vi av den; før eller senere og på ulike måter. Nå kan du delta på foredrag og i samtaler eller se en kinoforestilling der møtet med døden er tema.

Det inviteres for tredje år på rad til Åpenhet om døden med daglige arrangement fra 28. oktober - 3. november.  Alle innbyggere, frivillige, ansatte i helse og i oppvekst, med flere, ønskes velkommen disse dagene!

  • Arrangementene foregår på flere lokasjoner i Hamar
  • Påmelding kommer
  • Gratis alle dager

Fullt program kommer men her er noe av det som er klart:

30. oktober - fagdagen "Kunsten å leve med sorg" med påfølgende kinofilm "Ukjent landskap" -  Hamar kino

Spørsmål om dagene kan rettes til Åsa Serholt Jensen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark)