6. juni inviterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT) helsepersonell i kommunehelsetjenesten og andre interesserte til fagdag om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Her finner du mer informasjon om fagdagen.

Kontakt: Rikke Torgersen