Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

MÅLGRUPPE
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

GODKJENNING
Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefag-arbeidere, og fysioterapeuter.

PRIS
Konferansen koster kr.1500,- per deltaker uansett omfang av deltagelse.

Påmeldingen gikk ut 20. januar. 

Se fullt program. (PDF, 362KB)