Temaer denne dagen:

  • Reidun Hov, veileder ved USHT Innlandet (Hedmark snakker om pårørendes situasjon og enkelte støttetiltak.
  • Gustav Cederberg snakker om det å være pårørende til kone med MS.
  • Den nasjonale pårørendeveilederen, pårørendestrategi og handlingsplan legges fram av Christiane Nielsen, prosjektleder ved USHT Innlandet( Hedmark)
  • Pårørendes rettigheter blir belyst av Sandra Fahre, seniorrådgiver/jurist i Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland.

Programmet kjøres to ganger. Du velger om du vil delta kl 9 - 12 eller 13-16. 

Se mer på denne siden.