Nytt kurs om seksualitet og seksuell helse for helse- og sosialfaglig personell arrangeres i høst. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Kurset arrangeres med 2 samlinger á 2 dager: 30.-31.august og 27.–28. september på Scandic Hamar.

Her finner du all informasjon om kurset samt påmelding.