Om demensprisen

Tid for å finne kandidater til årets demenspris, og vi oppfordrer dere til å tenke på verdige kandidater til Demensprisen 2023. Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/i fylket som fortjener en takk for innsatsen.

Nasjonalforeningens Demenspris er et litografi av kunstneren Inger Dale, og deles ut på Nasjonalforeningen Innlandet sin konferanse på Alzheimerdagen 21.september.

Kriterier

Kriterier for tildeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demenspris:
Det kan årlig deles ut en Demenspris i hvert fylke i regi av Nasjonalforeningens fylkeslag. Fylkeslagene finner frem til en priskandidat og kan innhente tips og søknader til prisen ved å offentliggjøre kriterier for tildelingen.

Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” og kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling. 

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Tillitsvalgte i Nasjonalforeningens lokallag kan ikke tildeles prisen. Disse bør isteden vurderes i forhold til organisasjonens egne hedersbevisninger.

Frist for å melde inn kandidater

Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende innen 1.mars 2023. Forslag som ikke er innkommet innen fristen vil ikke bli vurdert.

Forslag med begrunnelse sendes til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
eller innlandet@nasjonalforeningen.no