Arrangør: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet i samarbeid med KS kommunenettverk for innføring av VFT og DHO.

Utviklingssenteret er representert v/ Lene Fossbråten, Geir Olav Glomstad, Marte Våge Kroman og Åsa Serholt Jensen og KS Kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging v/ nettverkskoordinator Innlandet, Tor Sætrang. 

Program

Webinaret er fra kl 13.00-14.00. Teamslink sendes til de påmeldte.

Hvorfor avklare roller og forventninger når vi samarbeider med pårørende? Innledning v/ Lene

Helseteknologi og pårørende v/ Tor

  • Hvordan kan helseteknologi avlaste og styrke pårørende?
  • Praktiske eksempler og støtte for kommunene

Eksempler på pårørendearbeid i kommunene v/ Åsa

Påmelding her innen 12. april

Kontaktpersoner: Lene Fossbråten og Åsa Serholt Jensen.