Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

I Hamar har vi bare én valgdag, det er mandag 11. september. 

Du har stemmerett og er innført i manntallet i den kommunen du var folkeregistret som bosatt per 30. juni i år.