Valgresultatet har gitt følgende mandatfordeling til kommunestyret i Hamar (totalt 39 mandater): 

 • Arbeiderpartiet 6
 • By- og Bygdelista 12
 • Fremskrittspartiet 2
 • Høyre 6
 • Kristelig Folkeparti 1
 • Miljøpartiet De Grønne 1
 • Pensjonistpartiet 2 
 • Rødt 2
 • Senterpartiet 1
 • Sosialistisk Venstreparti 3
 • Venstre 3

Personvalget

Flere har valgt å endre på stemmeseddelen. Dette har gitt utslag i forhold til hvem som faktisk blir sittende i kommunestyret. Disse skal representere de ulike partiene: 

 • Arbeiderpartiet: Erling Behrens, Hilde Nyutstumoen, Audun Magnus Jensen, Farahnaz Bahrami, Gry Veronica Engli og Tord Kristian Skancke.
 • By- og Bygdelista: Vigdis Stensby, Guro Lilleby, Lars Erik Heitkøtter Bratlie, Einar Busterud, Remo Andre Sjonfjell Martinsen, Inga Borud Bjørke, Morten Aspeli, Lars Meyer, Liv Jerven, Helge Hafsahl Karset, Pål Frank Diesen og Edel Hoelstad.
 • Fremskrittspartiet: Petter Arne Larby og Jostein Kristiansen
 • Høyre: Jane Meyer, Maren Helberg, Thomas Berg Olsen, Morten Finborud, Tor Skraastad og Sigrid Narmo.
 • Kristelig Folkeparti: Geir Lorents Byberg
 • Miljøpartiet De Grønne: Espen Andreas Broks Borgersen
 • Pensjonistpartiet: Sissel Løvhaug Hansen og Tore Nordseth.
 • Rødt: Kirsti Hougen og Nawisa Falahzadeh
 • Senterpartiet: Ivar Skramstad.
 • Sosialistisk Venstreparti: Ole Midthun, Camilla Grønli Øien og Anne Bi Hoffsten.
 • Venstre: Stig Vaagan, Merete Gjør Berg og Thyra Håkonsløkken.

Sammen om ordfører

Det nye kommunestyret skal konstituere seg 25. oktober. By- og Bygdelista har den største gruppa i Hamars nye kommunestyre, og det er da naturlig at ordføreren kommer derfra.

Les mer om valget

Les mer om valgresultatet i Hamar.
På nettsiden valgresultat.no kan du finne mer om valget i alle kommuner og alle fylker.