Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner. 

Stangevegen er åpnet 

Stangevegen åpnet i juli 2023 etter omfattende rehabilitering. Infrastrukturen under veien, inkludert vann- og avløpsnettet, er helt fornyet, og selve vegbanen er noe forhøyet for å møte brua. Veien har fått ny asfalt, bedre kjørekomfort, og helt nytt gang- og sykkelfelt som er adskilt fra vegbanen med beplantning.

Vi holder deg oppdatert

Brua skal heises inn i tre elementer. Det første elementet ble løftet inn i oktober 2023, og de to neste Det er viktig for oss å gi deg som blir berørt god informasjon underveis. Du kan følge med på med på historien om Espern bru i fortellingskartet vårt. Her finner du 3D-modell og tidslinje for prosjektet, og siste nytt om byggeprosessen. 

Espern bru - følg med på historien her

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om prosjektet? Du kan kontakte Innbyggerservice på tlf. 62 56 30 00 eller sende oss en henvendelse her.