Dette skal gjøres: 

  • Asfaltering (av slitelag) langs hele Storhamargata, fra Rema 1000 Basarene til og med Bryggerirundkjøringen.
  • Stenging av en bit av Skappels gate

I høst (uavhengig av stengingen), blir det også gjort noe med dette:

  • Fortau langs Melkefabrikken (østsiden av Bryggeriparken)
  • Arrondere / tilpasse hjørnet på Melkefabrikken

 
Stengebehov:

  • Rundkjøring ved gamle bryggeriet må stenges en dag for fresing og en dag for asfaltering, totalt 2 dager i arbeidsperioden.
  • Storhamargata må stenges 1,5 dager for pigging og fresing.
  • Kantsteinsarbeider krever stengning 2 dager
  • Asfaltering/innmålinger trenger stenging i 1,5 dager.  

For å ta høyde for litt uforutsett (maskinhavari, dukker opp noen utfordringer osv) er det søkt om 2 uker med hel stenging av området.
 
Hvorfor helstengt:
Storhamargata er en høytrafikkert gate med mye store kjøretøyer, spesielt buss.
«Hissige trafikanter» kan medføre farlige situasjoner. Fra et HMS-perspektiv er det ikke forsvarlig å ha trafikk forbi i anleggsperioden. 

Anleggsarbeidene krever store maskiner / lastebiler som gjør at stort sett ett felt i Storhamargata vil være stengt og man får ikke avviklet trafikken effektivt med ett felt.
En helstenging vil vare kortere enn å åpne opp for trafikk forbi.

Komprimere arbeidet ytterligere med nattarbeid har blitt vurdert, men dette er et av Hamar tettest befolkede områder, slik at det vil man helst unngå.

Planlagt stengepriode er uke 39 og 40.