Samarbeid mellom Hamar kommune og Sagatun brukerstyrt senter.

Tilbudet består av rullerende undervisninger med 2 forskjellige temaer, som er relevante for de fleste brukere som henvises. Undervisninger kombineres med erfaringsutveksling, som igangsettes av en person, som har egen erfaring om temaet.

Formålet er å gi brukere mulighet å få nyttig informasjon, forslag til selvhjelp og muligheten for å møte andre med tilsvarende vansker. Dette håper vi vil bidra til, at folk som trenger hjelp, kan oppleve at deres vansker er allmennmenneskelige. Det finnes verktøy og grep som man selv kan sette i gang med – i tillegg til og påvente av evt. annen hjelp.

Undervisningen tar utgangspunkt i fakta om emnene, kognitiv/atferdsteori, normalisering, og det å finne små grep som gjør en forskjell.

For deltakelse, ring Tjeneste psykisk helse og rus på tlf 916 03 327

Undervisningen tar utgangspunkt i fakta om emnene, kognitiv/atferdsteori, normalisering, og det å finne små grep som gjør en forskjell.

Alle er velkomne, du kan komme en dag eller flere!