Hamar kommune overfører kommunestyremøtene på nett via en kommuneTV- løsning fra Aventia. Dette er en løsning med kamera i ulike posisjoner. Som seer velger du sjøl kameraposisjon: Enten fra podium, talerstol, salen eller lerretet. Du kan også hoppe mellom de ulike kamerane i sendingen. Vær bare oppmerksom på at da kan det bli et lite "hopp" i visningen.

Alle lydkildene (TV,PC, mikrofoner, dvd) i kommunestyresalen er programmert inn i løsningen.

Gå til web-TV

Historikk om weboverføring

Det var høsten 2013 at kommunestyret vårt vedtok at Hamar skulle innføre web-overføring av kommunestyremøtene (sak 97/13). Vårt første møte med web-overføring foregikk 9. april 2014. Siden den gang, har nær sagt allle kommunestyremøter blitt filmet. Alle møtene ligger i opptak.

Under pandemien filmet vi også formannskapsmøter mens de pågikk. Enkelte andre møter kan også ha blitt filmet av praktiske grunner.