Overføring av kommunestyremøter

Kommunestyremøtene overføres direkte ved bruk av flere kameraer og lydkilder. Som seer velger du selv kameraposisjon: Enten fra podium, talerstol, salen eller lerretet. Du kan også bytte mellom de ulike kameraene underveis i sendingen. Vær oppmerksom på at det da kan bli et lite "hopp" i visningen.

Du kan også se kommunestyremøtene i opptak. Opptak fra og med 25. oktober 2023 kan sees med norske undertekster. Vi gjør oppmerksom på at tekstingen er helautomatisk og derfor vil inneholde feil.

Overføring av formannskapsmøter

Formannskapsmøtene overføres direkte ved bruk av ett kamera og én lydkilde. Som seer velger du selv om du vil se video fra salen eller visningen på projektor, og du kan bytte mellom disse underveis i sendingen.

Formannskapsmøtene f.o.m. 13. mars 2024 kan også sees som opptak, med norske undertekster. Vi gjør oppmerksom på at tekstingen er helautomatisk og derfor vil inneholde feil.

Gå til web-TV