Hva er veiledning og hjelp til strømsparing?

Vi tilbyr veiledning om hva du kan gjøre for å spare strøm hjemme, og hvilken type strømavtale som er gunstig for deg. Tiltakene kan være alt fra enkle ting som tettelister til større installasjoner som ny varmtvannsbereder eller varmepumpe. Hva som tilbys, vil variere ut i fra boligtype og behov.

For å finne ut av hva som kan være gode tiltak for deg kommer vi på et hjemmebesøk. Under hjemmebesøket snakker vi sammen for å finne mer ut av dine behov. Vi foretar også en enkel befaring av boligen for å finne frem til mulige tiltak som kan få ned strømforbruket og/eller strømkostnaden.

Hvem kan få veiledning og hjelp til strømsparing?

  • Familier/enslige forsørgere bosatt i Hamar kommune med barn under 18 år, som ikke allerede har strømkostnaden dekket gjennom økonomisk sosialhjelp fra NAV.
  • Husholdningen kan ikke ha høyere årsinntekt enn kr. 650 000,-.

Søk her!

  • For å søke fyller du ut skjemaet nedenfor. Du må i tillegg dokumentere husholdningens inntekt og boligens strømforbruk. Søknaden vil bli behandlet av Boligkontoret i Hamar kommune.

Søk om veiledning og tiltak

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Innbyggerservice i Hamar kommune, tlf. 625 63 000 eller e-postadresse postmottak@hamar.kommune.no.

Du kan også få hjelp til å fylle ut søknaden hos Innbyggerservice i rådhuset hver onsdag i tidsrommet 12.00 - 15.00. Husk å ta med deg fysisk dokumentasjon du ikke har tilgang på digitalt. Det er hele husstandens inntekt som blir lagt grunn så husk dokumentasjon for ektefelle og eventuelle barn også.

Tips til strømsparing

Hvis du ikke er i målgruppen for veiledning og tiltak, er det mye du kan gjøre selv for å redusere strømforbruket. Tenk over hva som bruker mest strøm i boligen, og vurder først tiltak som ikke koster noe.

NVE og ENOVA har laget en samleside som gir gode tips til både enkle ting du kan starte med selv, og hvilke energismarte oppgraderinger man kan gjøre i boligen.

Tips til strømsparing