• Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging.
  • Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.
 

Forutsetninger for sammenslåing

1. Fyll ut skjemaet "Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter"

Skjema finner du her.

Kart kan legges ved. Se kommunens kartløsning.
I skjemaet skal du oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.

Alle hjemmelshaverne må skrive under på skjemaet, og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
Hvis du har spørsmål om en eventuell prioritetskollisjon, ta kontakt med Oppmålingsavdelingen i Hamar kommune på telefon 62 56 30 00, eller tinglysningen hos Kartverket på telefon 32 11 80 00.

2. Lever skjemaet

Skjema med fødselsnummer:

Skjema som inneholder fødselsnummer, skal sendes til oss per post i lukket konvolutt, eller leveres ved oppmøte i Servicekontoret. Fødselsnummer skal ikke være synlig i konvoluttvindu.

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart.
 

Skjema med organisasjonsnummer:

Skjema som identifiserer eiere kun med organisasjonsnumre, kan sendes per e-post. E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no

Du får svar innen 6 uker.

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer.