"Urbane bier" ble første tiltak i satsingen på urbant landbruk i Hamar. På taket av kulturhuset står det en bikube som ble satt opp i 2019. På sommeren har omkring 30.000 bier tilhold i kuben, og resultatet er en honningproduksjon på 30 kilo.

Dyrking i sentrum

Triangelparken er omgjort til Triangelen Mathage, og her dyrkes urter, rips, stikkelsbær, bønner og spiselige blomster. Alle som har villet, har kunnet delta i mathagen. Dyrking av spiselige vekster midt i byene, er en trend som er i sterkt vekst i Europa, og Hamar er blant de første byene i Norge som satte i gang med dette. Et forprosjekt har vist at det er stor interesse for slik dyrking, og Fylkesmannen i Innlandet har bevilget 600.000 kroner til urbant landbruk i Hamar.

Både sykehjem, skoler, Naturskolen, Nav, biblioteket og flere andre bidrar i satsningen på urbant landbruk, så det vil dukke opp mye spennende i Hamar. Parsellhagen på Domkirkeodden er også et godt eksempel på at dyrking engasjerer.

Dyrkingsprosjekter

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for urbant landbruk. Målet er å etablere flere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning. Byutviklingen må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger, og dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

Dyrkingsprosjektene skaper gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet og målet er å utnytte muligheter for matproduksjon i byen og å øke interessen for landbruket rundt oss. 

Logo Triangelen Mathage  Triangelen mathage

   Logo Urbane bier   Urbane bier i Hamar

Logo Pollenstasjon  Pollenstasjoner i Hamar

   Logo Frøbibliotek  Hamar Frøbibliotek