Priser for 2023

Elevkontingent pr. elev pr år  "grunnsum" 1350,00 kroner per semester. (Pr. år: 2 700,00 kroner) Prisene justeres og vedtas av kommunestyret i desember; gjeldende for neste år.

  • Elevkontingent pr. semester: 1 350,00 kroner
  • Kor elevkontigent pr år: 2 000,00 kroner, pr. semester 1 000,00 kroner.
  • Elevkontigent for korpselever pr år: 2 650,00 kroner,  pr. semester 1 325,00 kroner
  • Fordypningstilbud pr år: 1 020,00 kroner
  • Fordypningstilbud semester: 510,00 kroner
  • Kortere kurs/ ekstra gruppetime pr. semester: 225,00 kroner
  • Kortere kurs/ ekstra gruppetime pr. år: 450,00 kroner
  • Kulturaksen regionalt tilbud pr år: 400,00 kroner
  • Utstyr, Instrumentleie, materiell visuell kunst pr år: 400,00 kroner
  • Salg av pedagogiske tjenester i kunstfag 1 t/uke pr. år: 7 200,00 kroner