Gatelyskart

I kartet ser du status på gatelysene som Hamar kommune eier. Alle gatelysene er merket med grønne, blå , gule eller svarte pærer.

Belysningspunkt vei Belysning vei

Belysning led Belysning led

Belysning undergang Belysning undergang

Belysningspunkt gangsti Belysning gangsti

Belysning eiendom Belysning eiendom

Hvis det er meldt feil på ett av lysene ligger det et feilsymbol over pæra. Når du klikker på symbolet, får du opplysninger om når feilen er registrert, status og når den er planlagt utbedret.

Feil på pære Mørk lyspære

Mørkt område Mørkt område

Trafikkskade Trafikkskade

Andre feil Andre feil

Meld om feil

I kartet kan du altså se alle feil som allerede er meldt inn. Sjekk først om feilen er meldt inn, og se status for når den skal utbedres i kartet. Hvis du vet om feil som ikke er registrert, kan du legge dem direkte inn i kartet: 

  • Finn den aktuelle pæra og klikk på symbolet
  • Klikk på "meld inn feil på objektet"
  • Fyll inn skjemaet
  • Klikk på "send inn"

Alle feil meldes direkte inn til dem som skal rette feilen. Du kan følge status i kartet. 

Gå til gatelyskart