Hamar kulturskole tilbyr opplæring innenfor musikk, visuell kunst og teater i samarbeid med Hamar teater.

Kulturskolen er for barn/ungdom i alderen 6 mnd - 19 år. Kulturskolen har også tilbud om demenskor for voksne med kognitiv svikt.