Hamar kulturskole tilbyr opplæring innenfor musikk, visuell kunst, dans i samarbeid med PS Dans og teater i samarbeid med Hamar teater. Kulturskolen er for barn/ungdom i alderen 6 mnd - 19 år, men med  tilpasset musikktilbud for demente voknse over 19 år. (Demenskor.)