Strategisk næringsplan for Hamar 2018 – 2025 - illustrasjonsfoto fra innfarten til Hamar - foto Lars Martin Bøe.

Strategisk næringsplan er utarbeidet som et verktøy som Hamar kommune skal bruke for å tilrettelegge for næringsutvikling. Målene i planen strekker seg til 2025, og kan kort oppsummeres som følger:

  • Høy sysselsettingsvekst gjennom vekst og nyetablering i privat sektor og etablering av statlige og regionale virksomheter,
  • stor innovasjonsaktivitet gjennom godt samarbeid mellom ulike sektorer,
  • et sterkt sentrum med et rikt mangfold av virksomheter, og
  • at Hamar kommunes virksomheter oppleves som kompetente og attraktive samarbeidspartnere

I planen legger vi vekt på at et samarbeid mellom næringslivet, det offentlige og utdannings- og forskningssektoren gir en positiv effekt for at Hamar skal lykkes med målsetningene i planen.

Les Strategisk næringsplan for Hamar (PDF, 764KB)