Utviklingssentrene er en nasjonal satsing, skal være en ressurs for kommunene i fylket, og bidra til fag- og tjenesteutvikling. Hamar kommune er vertskommune for Innlandet.  Målgruppen er ledere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, først og fremst sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Visjonen vår er "Utvikling gjennom kunnskap".

Utviklingssenterets nasjonale side finner du informasjon om alle utviklingssentrene i Norge. 

Nasjonale satsingsområder for 2024

  • Fellesskap og mestring -Bo trygt hjemme og herunder lindrende behandling og omsorg, pårørendestrategien, ernæringsstrategien og trygghetsstandard

  • Demensplan 2025

  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

    Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring samt velferdsteknologi skal ses i sammenheng med satsingsområdene.

Samfunnsoppdrag og finansiering

Utviklingssentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenteret finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og midler fra Hamar kommune. I tillegg søkes det om prosjekt- og forskningsmidler fra flere instanser.

Ansatte

Irene Røen

Leder:
Irene Mari Røen

Tlf: 906 52 165
Arbeidsområde: Demensomsorg/Forskning

   

 

Marte Våge Kroman
Mobil: 476 96 305
Arbeidsområde: pårørendearbeid/
pasientsikkerhet

   
Rikke Torgersen Reidun Hov

Rikke Anita Torgersen
Mobil: 932 53 907
Arbeidsområde: Tjenester for
personer med utviklingshemming

Reidun Hov
Mobil: 932 45 422
Arbeidsområde: Pårørende/Lindrende arbeid/Forskning/Utviklingshemmede

   
Åsa Serholt Jensen  

Åsa Serholt Jensen
Mobil: 482 07 027
Arbeidsområde: Etikk (nettverk) / 
forhåndsamtaler (lindring)

Hege Fosseng Johansen
Mobil: 456 14 192
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid