Om Utviklingssenteret

Utviklingssentrene er en nasjonal satsing, skal være en ressurs for kommunene i fylket, og bidra til fag- og tjenesteutvikling. Hvert fylke har hver sin vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester og i Innlandet er Hamar kommune vertskommune. Målgruppen er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, først og fremst sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Nasjonale satsingsområder for 2023

 • Leve hele livet reformen og her under:
  -Lindrende behandling og omsorg
  -Pårørendestrategien
  -Ernæringsstrategien

 • Demensplanen 2025

 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

  Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring samt velferdsteknologi skal ses i sammenheng med satsingsområdene.

Samfunnsoppdrag og finansiering

I følge utviklingssentrenes overordnede samfunnsoppdrag skal utviklingssentrene bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

utviklingssenter.no finner du informasjon om alle utviklingssentrene i Norge. Nettsiden er en elektronisk fagressurs og en viktig kommunikasjonskanal for både ansatte og beslutningstakerne i helse- og omsorgstjenesten.

Utviklingssenteret finansieres gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og midler fra Hamar kommune. I tillegg søkes det om prosjekt- og forskningsmidler fra flere instanser.

Ansatte

Irene Røen

Leder:
Irene Mari Røen

Tlf: 906 52 165
Arbeidsområde: Demensomsorg/Forskning

Bente Kjøs  

Bente Ødegård Kjøs
Mobil: 986 31 171
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet/
Kvalitetsarbeid/Tjenesteutvikling/Forskning

Ane Børresen
Mobil:
Arbeidsområde:

   
Rikke Torgersen Reidun Hov

Rikke Anita Torgersen
Mobil: 932 53 907
Arbeidsområde: Tjenester for
personer med utviklingshemming

Reidun Hov
Mobil: 932 45 422
Arbeidsområde: Pårørende/Lindrende arbeid/Forskning/Utviklingshemmede

   
Åsa Serholt Jensen  

Åsa Serholt Jensen
Mobil: 482 07 027
Arbeidsområde: Etikk (nettverk) / 
forhåndsamtaler (lindring)

Hege Fosseng Johansen
Mobil: 
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid
   
   
Brita Aaslie-Fjell  
Brita Aaslie-Fjell
Mobil: 411 46 511
Arbeidsområde: Demensomsorg