Kommunale plasser som ivaretas av kommunen

  • Parker og grøntanlegg
  • Friområder, som lekeplasser, løkker og skøytebaner
  • Strandområder (ikke selve Mjøsa)
  • Brygger og småbåthavner
  • Friluftsområder
  • Idrettsanlegg

Hvor ofte gresset klippes og når søpla tømmes med mer, er det fastsatte rutiner for, og Kommuneentreprenøren er gjerne utfører. Kommunen har for øvrig også et utstrakt samarbeid med lag og foreninger i forhold til enkeltområder.

Har du noe på hjertet angående byens parker, idretts- eller friluftsområder er du velkommen til å ta kontakt oss. 

Trefelling

Her finner du informasjon om trefelling på kommunal grunn. (PDF, 507KB)

Hamar Arbeid & Aktivitet tar også på seg trefelling etter avtalt pris