Hva kan du søke om tilskudd til?

Vi har samlet alle søknadsskjemaene våre under menypunktet "Skjemaer". Skjemaene her er digitale. 

Alternativt kan papirsøknad sendes til: Hamar kommune, postboks 4063 Hamar
Att: kulturkontoret

Arrangementstilskudd

Fortløpende

Søk om arrangementstilskudd

Oppstartstilskudd

Frist: fortløpende
Søk om oppstarttilskudd

Tilskudd til integreringsarbeid (IMDI)

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Lenke til IMDI sine nesttsider

Hamar er blant de kommunene som forvalter tilskudd til lokale aktiviteter. Søknadsfrist fastsettes etter mottatt oppdragsbrev fra IMDI.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Skjema for rapportering og regnskap integreringsarbeid

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Frist: 15. april

Søk om driftstilskudd

Spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer

Kommunens frist 1. oktober.

Søknadsskjema finner du ved å gå inn på  Anleggsregisteret

Anleggstilskudd til idrettsanlegg

Frist 1. oktoberSøk om anleggstilskudd

Tilskudd til festivaler

1. november året før
Søk om tilskudd til festivaler

Bruk av kommunens logo

Når det gis støtte, vil det noen gang stilles krav om at kommunes logo skal være med på plakater eller annet profilmateriell. Bruk av logo er strengt regulert, så vi vil at lag og foreninger som trenger kommunens logo, tar kontakt med oss for å få tilsendt fil i riktig format og farge eller sort/hvitt. 

Be om kommunens logo via e-post