Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i.

Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.
Føring for ordningen er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokumenter.

Hva kan du søke om tilskudd til?

1. Oppstartstilskudd - Fortløpende
2. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Frist 15. april
3. Arrangementstilskudd - Fortløpende
4. Festivaler - 1. november året før
5. Nærmiljøtiltak - 15. april
6. Anlegg (spillemidler) - Søknadsskjema finner du ved å gå inn på Kultur-departementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk - Kommunens frist 1. oktober
7. Anleggstilskudd - Frist 1. oktober
8. IMDI-midler

Målgruppen er Frivillige lag og kulturinstitusjoner, regionale org som har tilknytning til kommunen med flere.

Lag og foreninger som er hjemmehørende i Hamar kommune inviteres også til å bruke Tilskuddsportalen for å orientere seg om tilskudd som det kan søkes på.

Søknad

Skjemaer finnes under "skjemaer".

Søknad sendes til:

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: kulturkontoret