Fysioterapitjenesten i Hamar kommune består av fysioterapeuter for barn og unge og fysioterapeuter for voksne og eldre. Vi har også avtale med næringsdrivende fysioterapeuter.

Du kan lese mer om tjenestene på undersidene.