Den åpne barnehagen ligger i Torggt. 73, i lokalene til Frivilligsentralen. Du trenger ikke søke for å komme hit. Voksne og barn kommer sammen de dagene det passer. Det er gratis å besøke Åpen barnehage, men alle tar med egen mat og drikke.

  • Åpningstid er onsdag og torsdag – fra kl. 1000 – 1400.
  • Tilbudet er for familier med bostedsadresse i Hamar kommune.
  • Fast sangstund, frilek og god stemning. 
  • Tilbudet er hovedsakelig inne, men de som er der, kan velge å benytte parken nedenfor hvis de vil samles om å gå ut.
  • Telefon: 909 98 617.
  • Åpen barnehage administreres av Ankerløkken barnehage.
  • Åpen barnehage følger skoleruta.


VELKOMMEN - små og store!