De lyse gultonene og varme rødlige jordfargene er en del av Hamars identitet. Byggene som nå reises eller pusses opp, har gjerne nyanser av grått og hvitt . Dette gjør at en viktig del av byens identitet kan forsvinne.

Fargeveilderen skal motvirke fargeløshet

Hamars fargeveilederen er et virkemiddel for motvirke dette. Ved å løfte bevisstheten rundt hvordan fargene påvirker oss og vise eksempler på god fargebruk, ønsker vi å inspirere til bruk av farger i byen vår. Fargeveilederen gir en smakebit av kunnskapen om farger, veiledning til gode fasadefarger, samt råd til hvordan man kan lage en fargepalett, slik at det er enklere å tørre å ta i bruk farger igjen og gjøre bevisste fargevalg.

Hvem skal bruke veilederen?

Mange er usikre på hvordan de kan bruke farger og velger derfor ”trygge” ukulørte fasader i gråskalaen. Målgruppen for veilederen er prosjekterende, arkitekter, plankonsulenter, byggherrer, gårdeiere, eiendomsforvaltere og andre som skal bygge eller pusse opp en fasade i Hamar. Du kan også hente inspirasjon her til fargevalg for hus som ligger utenfor sentrum. 

Hvor kommer fargepaletten fra?

Fargeveilederen er knyttet til arbeidet med ny sentrumsplan. Fargeregistrering ble påbegynt i 2019 for å kartlegge hvilke farger som finnes i bybildet. Fargene er analysert for å finne hvor i fargespekteret ”Hamarfargene” befinner seg. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en harmonisk fargepalett som bygger på de fargene som allerede er i bymiljøet.

Ta fargepaletten i bruk!

Gode fargevalg gir mer varierte omgivelser og er med på å skape et attraktivt byliv til glede for alle som beveger seg i byen vår. Gjennom bruk av farger i tråd med en harmonisk palett, vil rikt fargesatte hus bidra til trivsel, og styrke Hamar sin identitet. Hamar er en fargerik by og det skal den fortsette å være. Løft blikket og se hvilke farger vi har i byen og bruk dem.

Husk at fargene vil framstå forskjellig på skjerm og i virkelighet. Bruk de oppgitte fargekodene dersom du ønsker å bruke fargene som inngår i Hamar-paletten. 

- Lykke til med gode fargevalg!

Du finner Hamars fargeveileder her