Tjenesten kan være et tiltak for å forebygge feilernæring og kompenserer for nedsatt evne til å gjøre innkjøp eller tilberede middagsmat.

Maten produseres på hovedkjøkkenet ved Prestrudsenteret. Den leveres til bruker 2 ganger i uka av egen matombringer. Det kan bestilles minimum 3 porsjoner pr. uke.
Maten har datomerking og skal oppbevares i kjøleskap. Varmes i mikrobølgeovn.

Se hva som serveres

Kriterier/vilkår

Søker må være hjemmeboende og oppholde seg i kommunen.
Dersom det er behov for hjelp til å varme maten, er det en forutsetning at du har mikrobølgeovn.

Lovhjemmel

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Dersom matombringing vurderes som en nødvendig tjeneste, gis vedtak som en del av praktisk bistand med hjemmel i Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-2, punkt 6, bokstav b.

Søknad

Du kan bruke skjemaet under for å søke om utkjøring av middag. Kryss av for "matombringing".

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Ofte stilte spørsmål