Siste nytt: 

Mange får avslag eller mindre utbetalt bostøtte i mai

Stortinget har bestemt at de midlertidig høye satsene for bostøtte blir avviklet fra og med vedtaket for april. Fra april blir egenandelen høyere og inntektsgrensene lavere. Støtte til strøm blir avviklet samtidig. 

Endrete satser gjør at omlag 25 000 husstander vil miste retten til bostøtte for april på grunn av lavere inntektsgrenser. I tillegg vil omlag 45 000 søkere får redusert bostøtten med i gjennomsnitt 700 kroner per måned. 

De nye inntektsgrensene ligger på husbanken.no og kalkulatoren er oppdatert med nye satser. 

Vedtaket for april blir sendt ut 15. mai.

Søke om bostøtte

Søk om bostøtte hos Husbanken

Om bostøtte

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig økonomisk støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Alle som har muligheter bør søke elektronisk via husbanken.no. Du kan få hjelp av Nav, Boligkontoret eller Innbyggerservice i Hamar for å fylle ut søknaden. 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
 
Bostøtte beregnes etter søkerens inntekt for den måned vedtaket fattes for.
Inntektsopplysninger hentes fra offentlige registre og trenger ikke dokumenteres. Inntekt som ikke innhentes automatisk (netto kapitalinntekter, næringsinntekt og utenlandsinntekt) må anslås på søknaden.
 
For skjemaer, se under "Skjemaer".