Elever i Hamar kulturskole får mulighet til å utvikle seg i gode og trygge rammer. Kulturskolen gir tilbud hovedsakelig til barn og unge i alderen 6 mnd - 19 år. Noen tilrettelagte tilbud for voksne.

Hvert år får cirka 600 elever et tilbud i Hamar kulturskole. Cirka 130 elever får musikklek eller kulturkarusell med kulturskolens lærere i sin barnehage eller SFO. 
 

Alle har en formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring, alene og sammen med andre. 

Opplæring

Elevene skal tilegne seg praktiske ferdigheter og teori for å beherske et instrument, sang, visuell kunst eller teater. De skal kunne bruke det de lærer for å utrykke seg i sitt fag, være kreative i skapende prosesser og bidra på forestillinger, konserter, visninger og utstillinger.

Ressurssenter

Hamar kulturskole skal være et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet. Kulturskolen skal kunne bidra med opplæring i kunstfag og gi råd i kunstfaglige spørsmål. Samtidig skal den være en pådriver for å fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet. 

Tilbud om musikklek gis i et utvalg av kommunens barnehager. Hvilke varierer fra år til år.

I tillegg har kulturskolen ansvaret for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken i Hamar kommune. Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag via de respektive nettstedene.

Rammeplan

Grunnlaget for kulturskolens fag og organisering tar utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen « Mangfold og fordypning». Denne rammeplanen er vedtatt av kommunestyret i Hamar kommune som styringsdokument for Hamar kulturskole.

Les mer om hva en rammeplan for kulturskolen er