NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig bolig hvis du ikke klarer det selv og helt akutt ikke har et sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet.

Se mer informasjon om midlertidig botilbud på nav.no

Mer informasjon om hjelp til å bo finner du her.