Beredskap og krise

Hamar kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.