Hvor og når kan du leie?

  • To områder i Høyensalparken ved Skibladnerbrygga
  • To områder ved Stupetårnet
  • Ett område ved Koigen badestrand 
  • Ett område ved Rasmussenstranda/Torp legesenter 

Leieperioden kan starte 1. april. Se retningslinjene under "Dokumenter" for mer informasjon.

Søknad

Områdene er utleid for sesongene 2022-2024, bortsett fra ett av områdene ved stupetårnet som er ledig fra sesongen 2023. 

Les mer om hvordan du kan søke om denne plassen.

Krav til søknad:

  •  Alle krav og føringer i Retningslinjene må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden 
  •  Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»

Søknaden sendes til postmottak@hamar.kommune.no .

Relevante dokumenter

Se veiledninger og retningslinjer under "Dokumenter".

Priser

Utleieprisene er vedtatt av Kommunestyret og ligger i Hamar kommunes prisliste.