Jeg skal du, du skal dø. Kan vi få til åpenhet om døden? (Sykepleien 13.nov 2022)
Kan vi få til åpenhet om døden? (Kommunal rapport 9. nov 2022) 
Jeg skal dø, du skal dø (Hamar arbeiderblad 2.nov 2022)
Fagdag om pårørende (Hamar Dagblad 10.juni 2022)
Intervju av Reidun Hov om studien Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet. (Tidsskrift for omsorgsforskning, årgang 7, nr 3 2021, s1-4)
Flere skal bli flinke til å snakke om seksuell helse (Ringsaker blad, abo)
Da jeg ble syk var det ingen som spurte om seksuallivet (Hamar arbeiderblad 5. april 2021)
Livets bonusår - en bok av Susanne Sønderbo (Hamar Dagblad, 16.04.2020)
Solvår og Anne Lise med i viktig film (Hamar arbeiderblad, søndag 19. mai 2019)
Sex i en vanskelig tid (Hamar Dagblad, 28.02.2019)
Fortsatt hjelp til slitne pårørende (HA, 6. februar 2019)
Matgledekorpset besøker Elverum (HA, 4. januar 2019)
Trenger vi snakke om det (HD, 13. desember 2018)
Vil ha med seg flere på bordtennis-trim (HA, 8. desember 2018)
La eldre få mulighet til å bidra! (HA, 23. nov 2018)
Mer kunnskap til ansatte om lindrende behandling og omsorg (Samfunnforalle)
Vi søker flere frivillige! (HA, 07.09.2018)
Hva er viktig for deg-dagen 6.juni (HA, 7. juni 2018)
Inviterer pårørende med på kafébesøk (HA, 30. mai 2018)
Søker flere som vil avlaste pårørende (HA, 2.mars 2018)
Pårørendetreff - vil få bedre kontakt med de pårørende (HA, 30. desember 2017)
Pårørendetreff - hjelp til å finne fram (HD, 03.01.2018)
Vil ha i gang enda flere aktive seniorer (HA, 18. 10 2018)
Søker flere frivillige (HA, 13.09.2017)
En verdifull avlastning (HD, 13.09.2017)
Ønsker å samle seniorkamerater (HA)
Søker flere seniorgründere (HA 17.03.2017)
Pårørende trenger hjelp av frivillige (HA, 06.01.2017)
Hamar blir vertskommune for utviklingssentrene i Hedmark (HD)
Samarbeid mellom Hamar, Stange og Elverum (HA, 02.12.2016)
Forsker på alvorlig syke  (HD, 06.02.2014)
Et personlig språk når orda svikter  (PDF, 383KB)(Østlendingen, 25.01.2013)