Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at de selv kan gi sine barn god omsorg. I samarbeid med foreldre kan barneverntjenesten iverksette ulike hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, PPT, helsestasjon m.m., slik at både barn og familien kan få best mulig helhetlig hjelp. 

Barneverntjenestens vakttelefon kan benyttes for råd og veiledning, samt drøfting vedrørende bekymringsmeldinger og akutte henvendelser på dagtid. Vakttelefonen kan også motta henvendelser fra de som ønsker å påta seg oppdrag som fosterhjem, besøkshjem, tilsynsfører eller støttekontakt. 

Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. 

Bekymringsmelding til barnevernet (privatpersoner)

Bekymringsmelding til barnevernet (off. ansatte/fagpersoner m/meldeplikt)

Ofte stilte spørsmål