Trygdeleilighetene er frittstående og tjenester til leietakere av trygdeleiligheter ytes av hjemmetjenesten. Beboer er selv ansvarlig for daglige gjøremål og må selv opprettholde kontakt med pårørende, venner og frivillige for bistand etter behov. Beboer står fritt til å bruke kantine og andre fasiliteter inne på det enkelte senter.

Leilighetene ligger ved Prestrudsenteret, Parkgården og Østregate 91 og 122.

Østregate 91 og 122 har både kommunale leiligheter til leie, og leiligheter man kan kjøpe via OBOS. Leiligheter man kan kjøpe er ikke avhengig av kommunal tildeling.

Ved tildeling av leilighet, vil du motta husleiekontrakt fra Hamar kommune. I trygdeleilighetene regnes du som hjemmeboende og behov for tjenester ytes av hjemmetjenesten.  

Lovhjemmel:  Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet, §4 og §6.

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)