Retten til redusert betaling i skolefritidsordningen (SFO) gjelder for husholdninger som har en inntekt lavere enn 545 783,- kroner. Bestemmelsen om redusert betaling sier også at skolefritidstilbudet for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn, skal være gratis.

Per 1. januar 2021 er satsen for hel plass på SFO 2977,- kroner i måneden. Penger for mat kommer i tillegg. I juli er SFO stengt, og det er ingen betaling.

Om å søke

Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Har du har flere barn i SFO, sender du bare én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Redusert foreldrebetaling gjelder da fra og med måneden etter. Du får ikke igjen penger fra måneder du allerde har betalt for.

Du må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av skoleåret, kan du sende ny søknad.

Søk om redusert betaling

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere husstandens økonomi og må legge ved følgende i søknaden din:

  • Kopi av siste skattemelding/selvangivelse. Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din.
  • Dokumentasjon på inntekt: Lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner. Dokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel.
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.
  • For søknader som gjelder for elever på 5. -7. trinn må særskilte behov dokumenteres og legges ved søknaden.