Du søker opptak i privat barnehage i søknadsportalen på samme måte som kommunale barnehager.