Det er ikke alltid like lett å vite hvem som har ansvaret for drift og vedlikehold av de ulike vegene; om det er kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen eller private. 

I dette Hamar-kartet kan du se hvem som eier de ulike vegene. Åpne tegnforklaringen til venstre i kartet for å se hva de ulike fagene betyr. 

Gå til vegkartet for Hamar