Trygdeleilighetene er frittstående og tjenester til leietakere av trygdeleiligheter ytes av hjemmetjenesten. Beboer er selv ansvarlig for daglige gjøremål og må selv opprettholde kontakt med pårørende, venner og frivillige for bistand etter behov. Beboer står fritt til å bruke kantine og andre fasiliteter inne på det enkelte senter.

Leilighetene ligger innenfor sykehjemslokalene ved Prestrudsenteret og Parkgården.

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)