Lenke til vårt kulturminnekart

Dette kartet viser nåværende kommunedelplan for kulturminner, inkludert gul liste, SEFRAK-bygninger og andre kulturminner fra Riksantikvaren.

Se også: 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen

Sefrak-registeret hos Riksantikvaren

Hva som gjelder for din eiendom