Bra-mat-kurs-ene har fokus på å motivere, hjelpe og støtte arbeidet med positive forandringer i kostholdet under mottoet « små skritt – store forbedringer ».

Kurset kombinerer teori med praktisk matlaging og arrangeres sammen med Frisklivssentralen i Stange.

Det gjennomføres med 4 kurskvelder på skolekjøkken, og annonseres før hver oppstart.

Lenke til Frisklivssentralens tilbud