Homenett bygger ut i følgende områder: 

  • Imerslundmarka
  • Midt
  • Øst
  • Sør- Øst
  • Rogstadgutua
  • Hedmarkstoppen

Status for hvor langt de er kommet i utbygging og kart over områdene finnes på Homenet sine nettsider.