Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige. 

Definisjonen ovenfor er hentet fra Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Smart Hamar er vårt smartby-program

Smart Hamar handler om forandring og representerer et nytt tankesett og en ny måte å jobbe på.  Smart Hamar skal bruke teknologi på en innovativ måte for å skape bærekraftige og bedre tjenester i Hamar. Strategien for Smart Hamar ble vedtatt av kommunestyret i 2019.

Folk først

Folk i HamarSmart Hamar er til for menneskene i Hamar. Vi må ha innsikt i behovene til de som skal bruke tjenestene våre, men også til dem som skal levere dem.

For å skaffe oss denne innsikten vil vi jobbe aktivt med å involvere innbyggere for idéutvikling og innspill. For å være sikre på at vi er på rett vei må vi også teste løsningene vi utvikler underveis.

Tidligere i år inviterte vi til et digitalt innbyggerverksted for å finne ut hva innbyggerne våre synes om de digitale tjenestene til kommunen, og hva de synes vi skal satse på i framtida.

Hvis du er nysgjerrig på hva som ble diskutert på innbyggerverkstedet, har vi laget en liten oppsummering her. (PDF, 2MB)

Smart Data

Smart Data - for folk i HamarDen nye teknologien og digitaliseringen vi ser i samfunnet i dag øker mengden av data som samles inn. Data er en verdifull ressurs som gjør det mulig å utvikle bedre tjenester til innbyggerne, øke verdiskapingen i næringslivet og effektivisere offentlig forvaltning. 

Smart Data er et samarbeidsprosjekt med Hias IKS og Hedmark IKT. Vi skal finne ut av hvordan vi kan gjøre kommunale data tilgjengelig på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte. Ambisjonen vår er å gjøre det enklere å bruke data i hverdagen, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk. 

Til dette prosjektet har vi fått 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge gjennom innovasjonspartnerskapsordningen.