Dette flotte anlegget på Ajer innbyr til variert aktivitet og inneholder:

  • en kunstgressbane
  • to basketballbaner
  • en sykkelbane
  • to sandvolleyballbaner
  • flere styrketreningsapparater med mer
  • Skolene på området har fra før både en gressbane, en stor grusbane og en volleyballbane. 


Aktivitetsanlegget kommer mange til gode. På Hamar katedralskole er det i dag 1500 elever, mens Ajer Ungdomsskole har nesten 400 hundre elever. Unge som bor i nærmiljøet, men som ikke går på en av skolene, vil også fritt kunne bruke området etter skoletid.

Akkurat det at man her kunne skape et aktivitetsområde for unge i Hamar. som ikke driver med organisert idrett ellers, var en viktig grunn til at skolene fikk penger fra departementet da dette skule bygges.