Dette gjelder for 2023-2024:

Første dag SFO: 

  • SFO på Storhamar og Lunden starter opp mandag 31. juli.                        
  • SFO på Lovisenberg, Ingeberg, Ridabu, Solvang, Rollsløkken, Prestrud og Greveløkka starter opp tirsdag 1. august.
  • SFO er stengt 16., 17. og 18. august når skolene har kompetansedager.   

Første skoledag: 21. august


Høstferie: 9. - 13. oktober


Elevenes fridag: 24. november (SFO åpen. NB! Storhamar skoles SFO er stengt.)


Juleferie: 25. desember - 2. januar 2024: 

  • Siste skoledag før juleferien er fredag 22. desember.
  • Første skoledag etter juleferien er onsdag 3. januar.

Elevenes fridag: 2. februar 


Vinterferie: 26. februar - 1. mars


Påskeferie: 25. mars - 1. april 


Arbeidernes dag: 1. mai 


Kristi Himmelfartdag: 9. mai
Elevenes fridag 10. mai


Nasjonaldag: 17. mai
2. pinsedag: 20. mai


Siste skoledag: 21. juni
Siste dag på SFO: 28. juni


Skoleruta i pdf-format 2023/2024 (67KB)