Dette gjelder for siste halvdel av 2023-2024:


Juleferie: 25. desember - 2. januar 2024: 

  • Siste skoledag før juleferien er fredag 22. desember.
  • Første skoledag etter juleferien er onsdag 3. januar.

Elevenes fridag: 2. februar 


Vinterferie: 26. februar - 1. mars


Påskeferie: 25. mars - 1. april 


Arbeidernes dag: 1. mai 


Kristi Himmelfartsdag: 9. mai
Elevenes fridag 10. mai (SFO åpent)


Nasjonaldag: 17. mai
2. pinsedag: 20. mai


Siste skoledag: 21. juni
Siste dag på SFO: 28. juni


Skoleruta i pdf-format 2023/2024 (67KB)

Skoleruta 2024 - 2025: 

Første SFO-dag 30. juli
Første skoledag: 19. august


Høstferie: 7. - 11. oktober


Elevenes fridag: 29. november (SFO åpen.)


Juleferie: 23. desember - 1. januar 2025: 

  • Siste skoledag før juleferien er fredag 20. desember.
  • Første skoledag etter juleferien er torsdag 2. januar.

Elevenes fridag: 31. januar (SFO stengt)


Vinterferie: 24. februar - 28. februar


Påskeferie: 14. april - 21. april 


Arbeidernes dag: 1. mai 
Elevenes fridag 2. mai


Nasjonaldag: 17. mai
Kristi Himmelfartsdag: 29. mai


2. pinsedag: 9. juni


Siste skoledag: 20. juni
Siste dag på SFO: 27. juni


Skoleruta i pdf-format 2024/2025 (66KB)