Kanutten er skolens fritidsordning. Vi arbeider for å skape trygghet og trivsel, først og fremst hos barna, men også hos foreldre på Kanutten. SFO er et fritidstilbud, og de fleste aktiviteter vil derfor være valgfrie og frivillige. De voksne skal legge til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek. Barna skal utvikle omsorg for hverandre gjennom sosialt samspill.

Mål

Vi arbeider for å skape trygghet og trivsel først og fremst hos barna, men også hos foreldrene på Kanutten. SFO er et fritidstilbud og de fleste aktiviteter vil derfor være valgfrie og frivillige. De voksne skal legge til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek. Barna skal utvikle omsorg og empati for hverandre gjennom sosialt samspill.

Plassordning

  • 100% Hver dag
  • 80% 4 dager i uken
  • 50% 3/2 dager i uken
  • 60% 3 dager i uken
  • 40% 2 dager i uken
  • 20% 1 dag i uken

Barn med redusert plass kan kun benytte morgenåpningen de dagene de er her etter skolen.

Primærgrupper

Barna vil bli delt inn i primærgrupper etter hvilket trinn de er på. Hver gruppe har sin egen primærkontakt(er), som barna og foreldrene forholder seg til når det gjelder beskjeder og lignende. Primærgruppene samles hver dag til opprop, og ved matsituasjonen. Utenom disse samlingene leker barna på tvers av gruppene.

Ofte stilte spørsmål