Koronavirussykdommen (covid-19) er en smittsom sykdom forårsaket av SARS-CoV-2-viruset.

De fleste som rammes av covid-19, opplever milde til moderate symptomer og blir friske uten behov for spesialbehandling. Imidlertid blir noen alvorlig syke og trenger helsehjelp.

Slik sprer viruset seg

Viruset kan spre seg fra munnen eller nesen til en smittet person i små væskepartikler når de hoster, nyser, snakker, synger eller puster. Disse partiklene varierer fra større dråper til mindre aerosoler.

Du kan bli smittet hvis du er i nærheten av noen som er smittet av covid-19, og puster inn viruset – eller hvis du berører en flate der viruset finnes, og deretter tar deg i øyne, nese eller munn. Viruset sprer seg lettere innendørs og i folkemengder.

Kilde: Helsenorge.no