Vi har en egen kommunedelplan for miljø og klima (2019-2030). Formålet med planen er at Hamar kommune sammen med innbyggerne og andre samarbeidspartnere, skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser og nå de globale bærekraftsmålene.  I planen setter kommunen ambisiøse mål for framtida. 

I 2030 

  • har Hamar engasjerte innbyggere som lever miljøvennlig.
  • tar alle samfunnsaktører i Hamar miljø- og klimavennlige valg.
  • er Hamar et klimatilpasset og trygt lokalsamfunn.
  • har Hamar et rikt natur- og kulturlandskap.
  • har Hamar et godt livsmiljø.

For å nå disse målene jobber vi i nært samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner og med innbyggerne i Hamar. Les mer i planen som ligger under "Dokumenter".